REGULAMIN KONKURSU „POZNAJ ŚWIAT KATHARSIS”

REGULAMIN KONKURSU „POZNAJ ŚWIAT KATHARSIS” dla bookstagramerek i bookstagramerów 1. Organizatorem konkursu pn. „POZNAJ ŚWIAT KATHARSIS” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”. 2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wydawnictwa Agora, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie http://wydawnictwoagora.pl/ 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie posiadające konto na Instagramie przeznaczone do recenzowania książek, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w… czytaj dalej >>