Wiktor Osiatyński (1945-2017)

Doktor socjologii i doktor habilitowany nauk prawnych. Wykładał na kilku uniwersytetach (m.in. Columbia, Stanford oraz University of Chicago), od 1995 roku był profesorem w Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Był również aktywnym działaczem społecznym, z jego inicjatywy powstał Program Spraw Precedensowych w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zajmował się też szerzeniem informacji o uzależnieniach, przede wszystkim o alkoholizmie; był współtwórcą Komisji Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu (program Fundacji im. Stefana Batorego) oraz autorem wielu publikacji poświęconych temu tematowi. W 2017 roku, krótko po jego śmierci, powstało Archiwum jego imienia, „obywatelskie centrum analiz prawnych oraz społeczność ludzi zaangażowanych w budowanie Polski praworządnej, w której władza działa w granicach prawa, dla dobra publicznego, przestrzegając praw i wolności obywatelskich oraz zobowiązań międzynarodowych”.

Swoje liczne wywiady prowadzone od lat 70. ubiegłego wieku, zebrał w czterech książkach pod wspólnym tytułem Zrozumieć świat (Rozmowy z uczonymi amerykańskimi (1977), rozmowy z radzieckimi (1980), następnie z polskimi (1988). W 2009 roku ukazały się Rozmowy z uczonymi 25 lat później.

„Zrozumieć świat” stało się także tytułem audycji w radiu TOK FM, której był gospodarzem w latach 2012-2017.