Andrzej Łapicki

 

Aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny. W czasie wolnym uczestniczył w zajęciach tajnego PIST-u. W latach 1945-48 występował w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi, w latach 1948-49 w Teatrze Kameralnym Domu Żołnierza w Łodzi. Od roku 1949 aktor teatrów stołecznych: Współczesnego (1949-64, 1966-72), Dramatycznego (1964-66), Narodowego (1972-80, 2010), Dramatycznego (1982) i Polskiego (1983-89). W latach 50. (do 1956) lektor Polskiej Kroniki Filmowej. Wieloletni wykładowca w PWST w Warszawie, w latach 1971-81 dziekan Wydziału Aktorskiego, w latach 1981-87 i 1994-96 rektor uczelni. W latach 1989-96 prezes ZASP. W latach 1996 (1.04) – 1998 (31.12) dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie. W latach 1989-91 poseł na Sejm RP. Jego wspomnienia zostały pośmiertnie  wydane jako „Jutro będzie Zemsta. Dzienniki 1984-2005” (Wydawnictwo Agora, 2018).