Grzegorz Gauden

Grzegorz Gauden

 

Urodził się w Poznaniu w roku 1953. Z wykształcenia prawnik (UAM Poznań, 1975) i ekonomista (Uniwersytet w Lund, Szwecja, 1989). W latach siedemdziesiątych działał w studenckim ruchu kulturalnym i w prasie studenckiej.
W roku 1981 był dziennikarzem i redaktorem naczelnym dziennika „Wiadomości Dnia” i tygodnika „Obserwator Wielkopolski” oraz szefem działu informacji w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim a potem Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność Wielkopolska.
Internowany 13 grudnia 1981 i zwolniony 4 lipca 1982. Wyemigrował do Szwecji w roku 1984 gdzie w latach 1985-1990 był przewodniczącym Szwedzkiego Komitetu Poparcia Solidarności w Lund. W 1993 roku powrócił do Polski.
W latach 1999-2006 był prezesem spółki Presspublica, wydawcy „Rzeczpospolitej”. W latach 2004-2006 był redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej”. W latach 2000-2003 prezes Izby Wydawców Prasy, a od roku 2003 do 2015 roku jej wiceprezes.
W latach 2008 – 2016 roku Grzegorz Gauden był dyrektorem Instytutu Książki w Krakowie.
W roku 2019 wydał książkę „Lwów. Kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918”, za którą w roku 2020 otrzymał Nagrodę Historyczną Polityki.
Członek Polskiego PEN Clubu.

______________

Fot. Krystyna Piotrowska

Pobierz zdjęcie autora