Daniel Lis

 

Redaktor książek non-fiction, absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautor książki Jakoś to będzie. Szczęście po polskuStulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach to jego reporterski debiut.