Jan Hartman

 

Filozof i publicysta, profesor zwyczajny na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się w 1967 r. we Wrocławiu, gdzie ukończył (z trudem) XIV LO, studiował i uzyskał magisterium (z trudem) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, od 1990 r. pracuje na UJ i mieszka w Krakowie. Jest autorem szesnastu książek filozoficznych i podręczników oraz redaktorem licznych wydawnictw filozoficznych. W latach 1989-2016 prowadził czasopismo filozoficzne UJ „Principia”. Zajmuje się metafilozofią, etyką, bioetyką i filozofią polityki. Uprawia również publicystykę, przede wszystkim jako stały felietonista POLITYKI i bloger. W poglądach centrysta i demokrata, z lekkim odchyleniem zielono-lewicowym. Wychowany w „KOR-owskim” domu, w młodości biegał z ulotkami, pasjonował się polityką, a wreszcie zapuścił brodę i został taternikiem. W latach męskich próbował sił w polityce partyjnej, m. in. współpracując z SLD i Twoim Ruchem. Ostatnio działa w Komitecie Obrony Demokracji. Daremnie czeka na wypłatę od Sorosa. Ma się rozumieć Żyd i ateista, ale gej niestety nie.