Dudkiewicz

Ignacy Dudkiewicz

 

Filozof, bioetyk, publicysta i działacz społeczny. Redaktor naczelny Magazynu Kontakt, jedynego w Polsce czasopisma lewicy katolickiej. Związany z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie, wieloletni wychowawca młodzieży. Pracuje nad doktoratem na temat stanu polskiej debaty bioetycznej. Nagradzany i nominowany w kilku konkursach dziennikarskich, publikował w wielu mediach w Polsce i na świecie. Zajmuje się przede wszystkim tematyką wiary, Kościoła, bioetyki, działalności obywatelskiej oraz wykluczenia społecznego. Współtworzył różne inicjatywy na rzecz wykluczonych i krzywdzonych, także w Kościele. W marcu 2024 r. ukaże się jego książka „Pastwisko. Jak przeszłość, strach i bezwład rządzą polskim Kościołem”.

fot. Mateusz Skwarczek

Pobierz zdjęcie autora