maxima culpa

7 marca 2023

"Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział"

Udostępnij post
maxima culpa

To już nie poszlaki. Ekke Overbeek w swojej książce „Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział” jako pierwszy przedstawia dowody na to, że Jan Paweł II wiedział o pedofilii w kościele zanim został papieżem. Co więcej brał udział w jej tuszowaniu.

Dziennikarskie śledztwo potwierdza, że jeszcze jako arcybiskup krakowski Wojtyła osobiście decydował o tym, że duchowni molestujący nieletnich mogli dalej pracować jako duszpasterze, czym narażał kolejne dzieci.
Kłamstwem jest, że Jan Paweł II dopiero w latach osiemdziesiątych usłyszał o krzywdach, które spotykała dzieci z rąk kleru. Zanim w USA pierwszy ksiądz katolicki został oskarżony, polscy biskupi, w tym przyszły papież, mieli już spore doświadczenie z procesami sądowymi przeciwko swym podwładnym.
Polscy księża często pozostawali bezkarni, nawet wtedy, kiedy komunistyczne władze miały dowody, że dopuszczali się oni nadużyć.

Ekke Overbeek w swojej nowej książce „Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział” wprowadza nas za kulisy swojego śledztwa. Holenderski dziennikarz przez kilka lat poświęcał swój prywatny czas na badanie archiwalnych dokumentów, poszukiwanie i odpytywanie świadków, szukanie miejsc i ofiar oraz na ułożenie wszystkich elementów w jedną, klarowną i nie pozostawiającą złudzeń całość.

Imponująca praca. Dowody przedstawione w tej książce obciążają Jana Pawła II znacznie bardziej, niż mogłem to sobie wyobrazić.

Thomas Doyle; amerykański ksiądz-prawnik, który ostrzegł papieża w 1984/1985 r., co czeka Kościół, jeżeli nie podejmie kroków, aby zwalczyć nadużycia wobec nieletnich

Jeśli książka Ekke Overbeeka „Lękajcie się” rozpoczęła debatę o kondycji moralnej polskiego katolicyzmu, to jego następna książka stanowi wybuch sejsmiczny dla globalnego katolicyzmu.

Profesor Stanisław Obirek

Ekke Overbeek jest wieloletnim korespondentem w Europie Centralnej dla gazety Trouw i innych niderlandzkich mediów. Już w 2013 roku ukazała się jego książka „Lękajcie się; ofiary pedofilii w polskim kościele mówią”, która otworzyła oczy na fakt, że kościół katolicki w Polsce ukrywa prawdę o skali nadużyć seksualnych wobec dzieci. Jest również ko-autorem pierwszego filmu na temat pedofilii w polskim kościele: „Silence in the shadow of John Paul II”.