Gebert KLIO 2022

30 listopada 2022

Konstanty Gebert laureatem Nagrody KLIO

Udostępnij post
Gebert KLIO 2022

Konstanty Gebert otrzymał Nagrodę KLIO 2022 za książkę „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło”. Nagroda została wręczona w kategorii autorskiej – za indywidualny wkład w popularyzację historii.

Jestem bardzo wzruszony tą nagrodą. Historycy niechętnie, co zrozumiałe, dają nagrody historyczne ludziom spoza profesji. Tam bardziej – będąc z wykształcenia psychologiem, z zawodu dziennikarzem – doceniam to wyróżnienie.

Dziennikarstwo – jak mawiał wielki Philip Graham, wydawca „Washington Post” – to „pierwszy brudnopis historii”. Moja książka, która łączy rekonstrukcję historycznych wydarzeń z dziennikarską relacją, jest po części takim brudnopisem, po części zapisem dziejów, skonfrontowanym ze źródłami.

Myślę z niepokojem o ewentualnych kolejnych następnych jej wydaniach. Książka wyszła na kilka dni przed rosyjską agresją na Ukrainę, a już w drugim wydaniu, które ukazało się jesienią, musiałem zamieścić dyskusję tezy, że Rosjanie popełniają w tej wojnie ludobójstwo. Kolejne wydania będą zapewne musiały uwzględniać kolejne zbrodnie, dziś jeszcze niepopełnione.

Ludobójcy kierują się wiarą, że świat będzie lepszy, o ile tylko raz na zawsze wyeliminuje się tych innych, którzy stoją na drodze do powszechnej szczęśliwości. O ileż lepszy byłby świat, gdyby ludzie raz na zawsze stracili tę wiarę.

Konstanty Gebert

W 2022 roku Jury Nagrody Klio (w składzie prof. dr hab. Halina Manikowska prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski, red. Tomasz Łubieński red. Marian Turski, red. Tomasz Urzykowski) rozpatrzyło 200 propozycji książek zgłoszonych przez 82 wydawnictwa. Nagrody zostały wręczone w czterech kategoriach: – autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii) – monografii naukowej (merytoryczny wkład w poznawanie historii), – edytorskiej (dla wydawcy za publikację serii, cykli itp.; dla redaktora, edytora) oraz varsaviana (za wkład w popularyzację historii Warszawy).

Organizatorami Nagrody KLIO są Porozumienie Wydawców Książki Historycznej oraz Fundacja Historia i Kultura, wyłącznym Mecenasem Nagrody jest Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska, Partnerem Nagrody KLIO w kategorii VARSAVIANA jest Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

Nagroda KLIO jest drugą nagrodą za książkę „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło” – tytuł został także uhonorowany reporterską Nagrodą im. Beaty Pawlak.