single.php

Monika Włuka
W Wydawnictwie Agora od września 2020 czuwa nad organizacją sekretariatu i administracją.
Z Agorą związana jest od 14 lat – wcześniej pracowała w redakcji Gazety Wyborczej.
Najlepiej odpoczywa, gdy czyta. Miejscem, które kocha i do którego regularnie wraca są Bieszczady.