single.php

Magdalena Kosińska

Opiekun projektu, innymi słowy redaktor prowadzący co oznacza troskliwą opiekę nad każdym tytułem oraz jego autorem w procesie jaki prowadzi do trzymania w rękach gotowej książki. A jej naturę najlepiej oddaje: „Wolę mieć zastrzeżenia. Wolę piękno chaosu od piekła porządku. Wolę bajki Grimma od pierwszych stron gazet…” (Wisława Szymborska, wiersz „Możliwości”).