Nagroda im Jana Długosza

30 października 2023

Konstanty Gebert z Nagrodą im. Jana Długosza

Udostępnij post
Nagroda im Jana Długosza

Konstanty Gebert został laureatem 26. Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza organizowanego w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie za książkę „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło”.

Uroczystość przyznania Nagrody im. Jana Długosza odbyła się 26 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Nagrodę przyznało Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Władysława Stróżewskiego, w składzie: prof. dr hab. Andrzej Chwalba, prof. dr hab. med. Dominika Dudek, prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, prof. dr hab. Andrzej Mączyński, prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. dr hab. Jan Ostrowski, prof. dr hab. Leszek Polony oraz prof. dr hab. Piotr Sztompka.

Konstanty Gebert otrzymał statuetkę zaprojektowaną przez śp. prof. Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężną.

dlugosz.krakow.pl

Książka Konstantego Geberta została doceniona jako wyjątkowa, nie tylko ze względu na znaczenie tematu, który porusza. Nie tylko ze względu na wybitny, wieloaspektowy sposób, w jaki Autor go ujmuje. I nie tylko ze względu na znakomity język pracy. Książka ta została doceniona przede wszystkim z uwagi na jej współczesną wymowę, doskonałe wpisanie się w aktualny nastrój społeczny i wyraźnie sformułowaną przestrogę na przyszłość. (…)
To jest książka docierająca do źródeł aktów ludobójstwa popełnianych w różnych kontekstach kulturowych i historycznych, analizująca mechanizm za nie odpowiedzialny (mechanizm polityczny, społeczny, psychologiczny, prawny), zwracająca uwagę na współczesne konsekwencje przeszłych zdarzeń – dla architektów/planistów ludobójstw, sprawców, ofiar, całych społeczeństw. Ta książka nie skupia się jednak na samym akcie ludobójstwa, ale pokazuje proces dochodzenia do niego. Uderza w tej analizie unikalna próba integracji wielu perspektyw – prawnej, politologicznej, kulturowej, psychologicznej. Dlatego też praca ta dostarcza także ramy analitycznej dla obecnie toczących się konfliktów.

fragment laudacji prof. dr hab. Małgorzaty Kossowskiej