KONKURS

REGULAMIN KONKURSU “Dzień Matki”

REGULAMIN KONKURSU „Dzień Matki” 1. Organizatorem konkursu pn. „Dzień Matki” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu “Organizatorem”. 2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wydawnictwo Agora, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://wydawnictwoagora.pl/regulamin-konkursu-dzien-matki/ 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby… czytaj dalej >>

REGULAMIN KONKURSU „POZNAJ ŚWIAT KATHARSIS”

REGULAMIN KONKURSU „POZNAJ ŚWIAT KATHARSIS” dla bookstagramerek i bookstagramerów 1. Organizatorem konkursu pn. „POZNAJ ŚWIAT KATHARSIS” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”. 2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wydawnictwa Agora, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie http://wydawnictwoagora.pl/ 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie posiadające konto na Instagramie przeznaczone do recenzowania książek, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w… czytaj dalej >>

Regulamin konkursu ”Miłość to czasownik”

REGULAMIN KONKURSU „Miłość to czasownik” Organizatorem konkursu pn. „Miłość to czasownik” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu “Organizatorem”. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wydawnictwo Agora, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://wydawnictwoagora.pl/regulamin-konkursu-milosc-to-czasownik/  . Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby… czytaj dalej >>

Regulamin konkursu ”Silne jak Susan”

Regulamin konkursu ”Silne jak Susan” Organizatorem konkursu pt. „Silne jak Susan” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród w Konkursie jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu “Organizatorem”. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, na profilu Wydawnictwo Agora (dalej jako „Profil”) – https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie wydawnictwoagora.pl. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do… czytaj dalej >>