REGULAMIN KONKURSU „Radość czytania”

REGULAMIN KONKURSU „Radość czytania” 1. Organizatorem konkursu pt. „Radość czytania” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu “Organizatorem”. 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem profilu Wydawnictwa Agora dla dzieci w serwisie społecznościowym Instagram:  https://www.instagram.com/agoradladzieci/  3. Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie www.wydawnictwoagora.pl, a link do regulaminu udostępniony na profilu na portalu społecznościowym: https://www.instagram.com/agoradladzieci/ (zwanym dalej Profilem). 4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z… czytaj dalej >>