KONKURS

REGULAMIN KONKURSU „Ziarno Granatu. Mitologia według kobiet”

Regulamin konkursu „Ziarno Granatu. Mitologia według kobiet” 1. Organizatorem konkursu pt. „Ziarno Granatu. Mitologia według kobiet” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”. 2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym TikTok na profilu Wydawnictwo Agora, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.tiktok.com/@wydawnictwo_agora (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://wydawnictwoagora.pl/regulamin-konkursu-ziarno-granatu-mitologia-wedlug-kobiet/ 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby niepełnoletnie, których przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie… czytaj dalej >>

REGULAMIN KONKURSU „Jak się starzeć bez godności”

Regulamin konkursu „Jak się starzeć bez godności” 1. Organizatorem konkursu pt. „Jak się starzeć bez godności” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”. 2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wydawnictwo Agora, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://wydawnictwoagora.pl/regulamin-konkursu-jak-sie-starzec-bez-godnosci/ 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że… czytaj dalej >>

REGULAMIN KONKURSU „Kocia Szajka”

REGULAMIN KONKURSU „Kocia Szajka” 1. Organizatorem konkursu pn. „Kocia Szajka” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu “Organizatorem”. Konkurs nie jest organizowany ani administrowany przez serwis Facebook. 2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wydawnictwo Agora dla dzieci, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/agoradladzieci/ (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://wydawnictwoagora.pl/regulamin-konkursu-kocia-szajka/ 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby niepełnoletnie w wieku od 6 do 9 lat, których przedstawiciele ustawowi/opiekunowie… czytaj dalej >>

REGULAMIN KONKURSU „18 książek na 18 urodziny Wydawnictwa Agora”

REGULAMIN KONKURSU „18 książek na 18 urodziny Wydawnictwa Agora” 1. Organizatorem konkursu „18 książek na 18 urodziny Wydawnictwa Agora ” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwana w dalszej części regulaminu “Organizatorem”. 2. Konkurs organizowany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Wydawnictwo Agora, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/WYDAWNICTWOAGORA (dalej jako „Profil Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://wydawnictwoagora.pl/regulamin-konkursu-18-ksiazek-na-18-urodziny-wydawnictwa-agora/ 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w… czytaj dalej >>